برگزاری‌ امور‌ جشن‌ ها‌ و‌ مراسم‌ ویژه‌ در‌ زمینه‌ های مختلف‌ با‌ موضوعات‌ متندوع‌ و‌ آمادگی‌ در‌ زمینه برگزاری‌ امور‌ تشریفات‌ کنفرانس ،‌سمینارها،‌ جلسات‌ رسمی،‌ و‌… از‌جمله‌ اقدامات‌ مربوط به تشریفات‌ شرکت‌ می‌باشد.

جهت هماهنگی جلسه حضوری و کسب مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

تماس با ما درخواست مشاوره