مدیریت و بهره برداری

این بنیاد با تشکیل هسته اولیه ای متشکل از صاحب نظران عرصه مدیریت بهره برداری زمینه ارائه خدمات مربوطه مورد نیاز دانشگاه را در حوزه های مختلف تحت نظارت حضرتعالی فراهم آورده است. اهم این خدمات عبارتند از : ارائه خدمات بهره برداری و تأسیسات و ساختمان ارائه خدمات مدیریتی چاپ و انتشارات دانشگاه ارائه...

سرمایه گذاری

روند ساخت و تجهیز هتل و تاسیسات گردشگری در کشور به دلیل نبود استاندارهای لازم، همواره با چالش مواجه بوده است و  تلاش داریم تا با ایجاد یکپارچگی و تکمیل زنجیره مراحل ساخت یک هتل از سرمایه‌گذاری تا راه‌اندازی، علاوه بر ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، شرایط مناسبی را نیز برای فعالان و متخصصان این حوزه...

مدیریت راه اندازی و اداره واحدهای اقامتی و گردشگری

شرکت «هزاره سوم زرین کیش» برنامه‌های بازاریابی خود را در زمینه گردشگری و هتلداری و سایر بخش‌های مرتبط تدوین می‌نماید، اغلب تدوین برنامه بازاریابی در زمینه شناسایی و بخش‌بندی بازار، هدف‌های کوتاه‌مدت و بازاریابی استراتژیک، بررسی و اجرای یک استراتژی بازاریابی، و برنامه‌ها و طرح‌های تعیین شده برای همه فعالیت‌های روابط عمومی و ترویج، فروش...

مشاوره و خدمات بازاریابی

شرکت «هزاره سوم زرین کیش» برنامه‌های بازاریابی خود را در زمینه گردشگری و هتلداری و سایر بخش‌های مرتبط تدوین می‌نماید، اغلب تدوین برنامه بازاریابی در زمینه شناسایی و بخش‌بندی بازار، هدف‌های کوتاه‌مدت و بازاریابی استراتژیک، بررسی و اجرای یک استراتژی بازاریابی، و برنامه‌ها و طرح‌های تعیین شده برای همه فعالیت‌های روابط عمومی و ترویج، فروش...