مدیریت راه اندازی و اداره واحدهای اقامتی و گردشگری

شرکت «هزاره سوم زرین کیش» برنامه‌های بازاریابی خود را در زمینه گردشگری و هتلداری و سایر بخش‌های مرتبط تدوین می‌نماید، اغلب تدوین برنامه بازاریابی در زمینه شناسایی و بخش‌بندی بازار، هدف‌های کوتاه‌مدت و بازاریابی استراتژیک، بررسی و اجرای یک استراتژی بازاریابی، و برنامه‌ها و طرح‌های تعیین شده برای همه فعالیت‌های روابط عمومی و ترویج، فروش...

تشریفات

برگزاری‌ امور‌ جشن‌ ها‌ و‌ مراسم‌ ویژه‌ در‌ زمینه‌ های مختلف‌ با‌ موضوعات‌ متندوع‌ و‌ آمادگی‌ در‌ زمینه برگزاری‌ امور‌ تشریفات‌ کنفرانس ،‌سمینارها،‌ جلسات‌ رسمی،‌ و‌… از‌جمله‌ اقدامات‌ مربوط به تشریفات‌ شرکت‌ می‌باشد. جهت هماهنگی جلسه حضوری و کسب مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید. تماس با ما درخواست مشاوره